Hoe je inclusieve plannen realiseren

2021/04/10

Concrete acties voor een inclusieve cultuur, iedereen zet mee de toon. Is jouw personeel en publiek een afspiegeling van de samenleving? Hoe zit het met de huidige cultuur van jouw organisatie? Voelt ieder die bij jullie werkt of binnenkomt zich daar thuis, ondanks de verschillen? Heb je medestanders om je plannen uit te voeren? Of is dat niet het geval en wil je er graag wat aan doen. 

 

Terug

Een inclusieve cultuur en meer diversiteit bij je personeel en je publiek, vraagt om een transparant en gedragen beleid. Dat beleid moet integraal deel uitmaken van  je organisatiebeleid. Een diversiteitsbeleid dat hier los van staat, heeft geen kans op slagen.

 

Hoe

Er zijn geen kant en klare oplossingen. Er zit wel een schat aan informatie, knowhow, innovatieve ideeën bij de diverse waaier aan mensen in en rond jouw organisatie, of het nu (potentiële) werknemers, bestuurders, klanten, ouders, partners, buren zijn. Deze schat ontsluiten, zal je werking ten goede komen.

Luisteren naar wat er leeft, hoe betrokkenen de situatie zien, wat hun analyse is, welke oplossingen zij zien, wat zij nodig hebben, laat je toe om de schat aan inzichten en perspectieven zichtbaar te maken. Het geeft een inkijk in wat mensen belangrijk en waardevol vinden, je brengt de kansen in je omgeving in kaart en je ontdekt – al dan niet onverwachte - partners.

Met deze analyse en verhalen kan je samen aan de slag om acties te concretiseren en uit te voeren. Hou rekening met quick wins en wins die voor elk voordeel opleveren.
Dergelijk proces maakt gebruik van methodieken die de cultuur van de organisatie en haar omgeving onderzoeken. Het zet in op dialoog, onderhandeling en cocreatie in lijn met de succesfactoren voor een inclusief beleid. 

“Research shows that the climate of an organization influences an individual's contribution far more than the individual himself.” W. Edwards Deming

 

Een voorbeeld uit de praktijk

Goed onderwijs, een job, een comfortabele woning, een veilige en aangename buurt zijn de behoeften van elke burger. Maar hoe kunnen de publieke dienstverleners daar best toe bijdragen? Vanuit het besef dat burgers die het niet zo breed hebben, en burgers met een migratieachtergrond niet altijd even goed toegang tot de dienstsverlening hebben, verzamelden we hun verhalen, over huisvesting, onderwijs, werk, samenleven. Deze verhalen legden we voor aan publieke actoren die werken op het vlak van huisvesting, onderwijs, werk, samenleven. Zij gebruikten de verhalen om hun beleid aan te toetsen en bij te sturen. Nadien kwamen burgers en instanties enkele keren samen om informatie uit te wisselen en evoluties in het beleid te bespreken.

Zoals iemand van een tewerkstellingsinstantie getuigde: "Ik zal heel anders luisteren als er nu iemand beroep om me doet."

 

Een afspraak maken of meer weten?

Contacteer mij gerust voor een vrijblijvende kennismaking.

Contacteer mij

Polyphoon

Lut Cloetens
Kaaienwijk
1000 Brussel

Contactgegevens

Telefoon
+32 477 45 67 38
E-mail
info@polyphoon.be​​​​​​​