De samenhang is zoek

2021/04/10

Waar verschil en gedeeld belang botsen, van kakofonie naar polyphonie. Leiden verschillen in jouw organisatie of omgeving al eens tot misverstand en conflicten ? Zorgt het voor uitdagingen waar je niet direct een antwoord op hebt?

Terug

Vele stemmen zijn een bron van inzichten. Als die botsen, toont dat betrokkenheid. Maar een minimum aan cohesie is nodig om vooruit te geraken.

 

Hoe

Onderzocht je al ooit in de diepte wat er aan de hand is?  Hoe kijken mensen in en rond jouw organisatie naar de werkelijkheid? Welke waarden, welke betrokkenheid drukken hun blik en gedrag uit? Wat is er gedeeld? Wat is er niet gedeeld? Vanuit deze analyse kan je samen een verhaal  schrijven. 

Dergelijk proces zet in op inspraak, dialoog en cocreatie. Het is een leerproces van interactie, waarin ruimte is voor uitwisseling en onderhandeling maar ook voor conflicten en het zoeken naar oplossingen. Het resultaat zie je onder meer aan het gezamenlijk verhaal dat  zichtbaar aanwezig is in de gedeelde ruimte, aan nieuwe rituelen die de samenhang bewaken, …

“The greatest waste … is failure to use the abilities of people…to learn about their frustrations and about the contributions that they are eager to make.” W. Edwards Deming

 

Een voorbeeld uit de praktijk

In een superdiverse school in het Brusselse met veel leerlingen uit kwetsbare families leven er spanningen in het leerkrachtenteam over de aanpak van de leerlingen. Interviews van een groot deel van de leerkrachten brengen twee visies aan het licht. Enerzijds is er een groep die zegt dat de leerlingen gezien hun gezinssituatie niet kunnen voldoen aan sommige afspraken en dat strenge straffen hun schoolloopbaan in gevaar brengen. De andere groep vindt dat je de leerlingen moet voorbereiden op de realiteit op de werkvloer en dat ‘gepamper’ hun toekomst in gevaar brengt. Beide groepen zijn bezorgd voor de leerlingen maar zien die zorg op een andere manier.

De beide zienswijzen werden als resultaat van de interviews voorgelegd aan het volledige team. Daarnaast kreeg het team een voorstelling van wat onderzoek zegt over een schoolcultuur die bijdraagt tot een succesvolle schoolloopbaan voor kwetsbare leerlingen.

De waardering voor beide zienswijzen en de objectieve wetenschappelijke input opende de weg naar een gesprek over aanpak en regels waar het hele team kon achterstaan.

Een afspraak maken of meer weten?

Contacteer mij gerust voor een vrijblijvende kennismaking.

Contacteer mij

Polyphoon

Lut Cloetens
Kaaienwijk
1000 Brussel

Contactgegevens

Telefoon
+32 477 45 67 38
E-mail
info@polyphoon.be​​​​​​​